Gemeentelijk Rioleringsplan

Welkom in het beeldende Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Hardenberg. Hierin legt de gemeente het rioleringsbeleid vast voor de periode 2018 – 2022. U leest in deze website de activiteiten op het gebied van riolering en water en de plannen voor de komende jaren. Dit beleidsplan is op 17 oktober 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bewust met water

Water is iets kostbaars. Water is belangrijk voor onze gezondheid en zorgt voor een veilige en mooie leefomgeving. De gemeente gaat bewust met water om en vraagt u hetzelfde te doen.

 

Naar water

Waarom riolering?

Het afvoeren van regen- en afvalwater is nodig. Vanwege de volksgezondheid maar ook om geen natte voeten te krijgen. De gemeente Hardenberg kiest voor duurzaam omgaan met water.

Naar riolering
Inwoners
Bedrijven
Samenwerking
Klimaatverandering
Volksgezondheid
Uitgaven

Waterketen Noordelijke Vechtstromen

De waterketen is een systeem, waarin drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen allemaal een eigen taak hebben. In de Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen willen we daarom zo veel mogelijk samenwerken, alsof we één organisatie vormen.

Naar Samenwerking

Manier van afvoeren verschilt per gebied

De methode van afvoeren is afhankelijk van waar het water vandaan komt. Denk aan een woonwijk, bedrijventerrein, of het buitengebied.

Naar plattegrond

Wat kunt u doen?

Aan u als inwoner of bedrijf in Hardenberg vragen wij bewust om te gaan met water. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezond en leefbaar klimaat.

Samen doen

Bewust water afvoeren en zuiveren is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsbericht

Gemeenteraad stelt GRP vast

Betere recreatie op vijvers door samenwerking in onderhoud