Meerdere doelen

Met het Activiteitenbesluit verminderen we administratieve lasten voor zowel bedrijven als overheden. De meeste bedrijven die onder het besluit vallen hebben bijvoorbeeld geen milieuvergunning nodig. Het Activiteitenbesluit regelt dus niet alle soorten lozingen. Voor sommige (meest risicovolle) afvalwaterlozingen is een vergunning nodig of maatwerk op algemene regels zoals dat heet.

Bevoegd gezag

Wie het bevoegd gezag is over een afvalwaterlozing wordt bepaald door de lozingsroute. De gemeente is meestal het bevoegd gezag voor een lozing in een rioolstelsel of een lozing naar de bodem. Een lozing op riolering wordt vaak indirecte lozing genoemd, de lozing komt niet direct in het oppervlaktewater. Voor lozing naar oppervlaktewater is dat de beheerder van het water, meestal waterschap of provincie. De systematiek van de Waterwet bepaalt dat voor direct lozen in het oppervlaktewater een vergunning verplicht is.

Bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden

Bent u op zoek naar een geschikte vestigingslocatie of wilt u uw bedrijf uitbreiden? Wilt u weten of u voor een subsidie in aanmerking komt, heeft u behoefte aan ondersteuning of hebt u andere vragen voor de gemeente Hardenberg? Het Bedrijventeam is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Op deze manier  hoeft u niet zelf op zoek naar de juiste ambtenaar, maar wordt uw vraag of verzoek de organisatie ingebracht om u snel van een antwoord te voorzien. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het activiteitenbesluit en wat u als bedrijf kunt doen, kunt u hier kijken.