Terugblik afgelopen planperiode 2014-2018

In oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Hardenberg het GRP 2014-2018 vastgesteld. In de afgelopen planperiode richtten de beleidskeuzes van de gemeente Hardenberg zich op inzicht verkrijgen in het functioneren van het rioolstelsel, de wijze van afkoppelen van regenwater op lokaal niveau en het uitvoeren van het grondwaterbeleid.

Inspecteren en vervangen

We hebben op dit moment goed inzicht in de (onderhouds-)toestand van ons rioolstelsel, deze voldoet op dit moment aan de vastgestelde Hardenbergse norm. Op basis van deze inzichten zijn de afschrijvingstermijnen van de vrijvervalriolering vanaf 2014 verlengd naar 80 jaar. Daarnaast hebben er vervangingswerkzaamheden plaatsgevonden. De kansen voor ‘werk met werk’ maken zijn uitgevoerd in o.a. Hardenberg en Dedemsvaart. Kansen voor afkoppelen en vervanging riolering zijn gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.

Inzicht zorgt voor meer efficiency

In de afgelopen periode hebben we steeds beter inzicht gekregen in de kwaliteit en het functioneren van de riolering. Hierdoor kunnen we betere afwegingen maken tussen doelmatigheid, duurzaamheid, strategie en kosten. We hebben de werkzaamheden voor de rioleringszorg daarmee efficiënt kunnen uitvoeren.

Verder optimaliseren van het beheer en onderhoud

Kortom, de afgelopen planperiode (2014-2018) hebben we gebruikt om het inzicht in de kosten en de kwaliteit van ons rioleringsareaal te verbeteren. Op basis van deze informatie gaan we ons riool functiegericht beheren.

naar 'functiegericht beheer'