Gezamenlijke visie

Gemeente Hardenberg heeft met haar waterketenpartners in Noordelijke Vechtstromen een visie op de waterketen vastgelegd. De visie is vertaald naar de vier doelen die we gezamenlijk nastreven:

  1. kostenbesparing (beperking van kostenstijging)
  2. kwaliteitsverhoging
  3. vermindering van kwetsbaarheid en
  4. versterken van duurzaamheid

Doel van de samenwerking in de waterketen is om het hele waterketensysteem te beheren en onderhouden alsof het één enkele beheersorganisatie is.

Visie Noordelijke Vechtstromen

De gezamenlijke visie is vastgelegd in het Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen 2030. Klik hier voor het document.

In het kader van de samenwerking in de waterketen zijn allerlei projecten geformuleerd om de samenwerking verder vorm te geven. De projecten staan in figuur hiernaast en hieronder.

Formele visie in 1 alinea

 

“De waterketen draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van schade aan het milieu en het creëren van ruimtelijke meerwaarde. We willen daarbij naar een duurzame waterketen en beschouwen het afvalwater niet als afval, maar zetten afvalwater om in grondstoffen, schoon water en energie. De kosten voor inwoners voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater zullen op langere termijn minder stijgen.”

Lees minder

Thema's

Op basis van de gezamenlijke visie ontwikkelde gemeente Hardenberg thema’s waar we aandacht aan geven:

  1. Volksgezondheid
  2. Samenwerking
  3. Kwaliteit leefomgeving
  4. Klimaatverandering
  5. Duurzaamheid