Uw kennis helpt mee de juiste keuzes te maken

Wij willen u actief betrekken bij de keuzes die wij maken. Bijvoorbeeld bij het klimaatrobuust maken van het riolerings- en watersysteem. U weet zelf het beste wat er in uw woonomgeving gebeurt bij hevige neerslag. Deze kennis is van grote waarde bij het bepalen van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen.