Wat moet ik doen bij verstopping

Controleer eerst het erfscheidingsputje. In het volgende tekstrij ziet u waar u deze kunt vinden.

  • Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening.
  • Zit het putje vol water? Dan zit de verstopping in het riool van de gemeente. Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0523. De gemeente lost het op haar kosten op. Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen de kosten voor rekening van de veroorzaker.
  • U kunt ook zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping in het gemeentelijke deel op te lossen. U betaalt dan wel zelf de kosten.

Deze informatie kunt u ook vinden op de gemeentepagina.

Waar vind ik het erfafscheidingsputje

In de bebouwde kom bevindt het erfscheidingsputje zich in de meeste gevallen zo’n 50 centimeter binnen de erfscheidingsgrens en circa 50 centimeter onder de grond. Deze staat op de meeste bouwtekeningen. Voor veel woningen is de locatie hier te vinden.

 

Wanneer er van uw perceel geen tekening is, is de locatie van het erfscheidingsputje niet bekend bij de gemeente. Staat het putje niet op een tekening maar hebt u het gevonden? Geef de locatie dan via het contactformulier.

Wat moet ik doen bij storing van drukriolering

Brandt de rode lamp? Neem dan contact op met de gemeente Hardenberg via het telefoonnummer 14 0523. De gemeente schakelt dan een bedrijf in om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Ook als het deurtje open staat of de kast beschadigd is, verzoeken we u dit te melden. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.

 

Toelichting: drukriolering ligt meestal in het buitengebied. Huishoudelijk water wordt met behulp van kleine pompen afgevoerd. De computer geeft automatisch een melding aan de gemeente dat er een storing van de pompinstallatie is opgetreden. In sommige gevallen gaat een rode lamp op de kast branden. Een van de oorzaken kan zijn dat er regenwater op het drukriool is aangesloten. Daarop is de drukriolering niet berekend. Deze informatie kunt u ook vinden op de gemeentepagina.

Voorkomen beter dan genezen

U kunt verstopping van het riool helpen voorkomen door verantwoord rioolgebruik. Zorg dat er geen vaste stoffen zoals textiel, kattengrit, luiers, maandverband of condooms in de rioolafvoer terechtkomen. Ook vet (jus en vloeibaar frituurvet) en olie kunnen verstopping veroorzaken.