Gezamenlijke aanpak bij onderhoud vijvers

 

In de gemeente Hardenberg wordt het onderhoud van de vijvers gezamenlijk aangepakt om recreatie op en om het water te verbeteren voor bewoners. Daar zijn de Hengelsportvereniging de Dobber uit Hardenberg, de Brasem uit Dedemsvaart, sportvisserij Oost-Nederland, waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg mee gestart.  De afspraken over het onderhoud zijn vastgelegd in de rapportage ‘Belangrijke visplekken in de gemeente Hardenberg’.

 

Vijvers zorgen voor vertier en verkoeling

Vijvers in de woonwijken in de gemeente zijn een mooie plek voor kinderen om te spelen, om te roeien en voor hengelsporters om te vissen.  Tijdens regenbuien vangen de vijvers het water op en bij warme dagen geven ze verkoeling. Kortom de vijvers zorgen voor vertier en verkoeling. Maar ze vragen wel om het nodige onderhoud. Eens per jaar worden de planten uit het water gehaald  en twee keer per jaar worden de waterkanten gemaaid. Toch is op bepaalde plekken meer onderhoud nodig om recreatie langs de waterkant het hele jaar mogelijk te maken.

 

Extra onderhoud door hengelsportverenigingen

Samen met de hengelsportverenigingen en het waterschap zijn die plekken waar vaak verbleven wordt in kaart gebracht. Ook zijn afspraken gemaakt over het extra onderhoud. Vrijwilligers van de hengelsportverenigingen gaan op een aantal plekken in Gramsbergen, Dedemsvaart en Hardenberg zelf de waterkanten bijhouden, waardoor het bijvoorbeeld voor vissers mogelijk blijft hun hengel uit te gooien en voor kinderen om hun bootje te water te laten. Onder andere de vijvers in Baalder, Krusebrinkpark, de Telgte, Jonkerswijk en de Kotermeerstal zijn onderdeel van het plan en worden door de verenigingen extra bijgehouden.

 

Belangrijke visplekken in kaart gebracht

De afspraken  en belangrijke visplekken zijn vastgelegd in de rapportage ‘Belangrijke visplekken in de gemeente Hardenberg’. Het onderhoud wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast.

download rapport 'belangrijke visplekken'