Riolering zorgt voor:

Riolering zorgt voor:

  • de afvoer van ons afvalwater
  • droge voeten, door de afvoer van regenwater
  • het voorkomen van ziekten (dé reden om riolen aan te leggen)
  • een schoner milieu

Incidentenplan

We hebben een incidentenplan voor de waterketen Noordelijke Vechtstromen. Het plan biedt een uniforme en adequate aanpak bij incidenten, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent.