Hoe werkt het bergbezinkbassin

Bij extreme regen wordt het gemengde water (regen en de rest van het rioolwater) eerst in een grote betonnen bak of (kunststof) buis gebracht. In dit bergbezinkbassin zakt 50% van het vuil naar de bodem.

Naar lijst bergbezinkbassins

Water splitsen na de regenbui

Als het niet meer regent wordt het bassin leeggepompt. Relatief schoon water gaat dan naar de vijvers en de sloten. Het achtergebleven vuile water gaat terug in het riool en naar de waterzuivering. Als het zo heftig of lang regent dat een bergbezinkbassin vol is, stroomt het water wel direct naar de vijvers en/of watergangen.

Toekomst

We vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk vuil water direct in vijvers en sloten komt. Dit willen we bereiken door verhard oppervlak van gemengde rioolstelsels af te koppelen wanneer dat doelmatig is. Immers hoe minder regenwater in het riool komt, hoe minder de overstort in werking treedt. Wanneer er voldoende is afgekoppeld, is een bergbezinkbassin niet meer nodig.

Locaties riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

naar de plattegrond