Buiten de bebouwde kom

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg, die vaak een rode storingslamp hebben.

520 km drukriolering

Van het Nederlandse riool is één vierde drukriolering. De gemeente Hardenberg heeft een groot buitengebied en dus veel drukriolering. De lengte van onze drukriolering is 520 km (> 60% van totaal).

Toekomst

Drukriolering is aangelegd voor het afvoeren van uitsluitend afvalwater. In het buitengebied moeten bewoners en bedrijven zelf voor het regenwater zorgen. Het regenwater mag niet op de drukriolering worden aangesloten, want de drukriolering is daar niet op berekend en zorgt voor veel storingen. Er zijn nog situaties waar dat niet zo is.

In de samenwerking Noordelijke Vechtstromen is regenwater op drukriolering een aandachtspunt waar we mee aan de slag te gaan.

Locaties riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

naar de plattegrond