Vervangen alleen wanneer nodig

Om goed te functioneren heeft het rioolsysteem onderhoud en vervanging nodig. Tot dusver werd het riool meestal vervangen op basis van leeftijd. In de nieuwe aanpak bepalen we het verwachte vervangingsmoment op basis van drie vernieuwende parameters:

  • de werkelijke toestand van een riool op die locatie
  • de mate van belangrijkheid van een riool
  • waar het riool ligt (aan een riool onder een spoorweg worden hogere eisen gesteld dan aan een riool in een berm)

Toekomst

De nieuwe aanpak gaan we de komende planperiode voor ons gehele rioleringstelsel uitrekenen. Dit zal resulteren in een beheerplan waarin is uitgewerkt wat de totale restlevensduur van onze riolering is, inclusief de kosten op lange termijn. Dit levert belangrijke input voor ons Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2028.

Kortom: niet meer preventief vervangen

Met functiegericht rioolbeheer houden we ons riool zo lang mogelijk in stand, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (sober en doelmatig). Dit betekent dat alleen daar waar werkelijk sprake is van een (komende) schade, een reparatie of een vervanging plaats vindt. Een preventieve vervanging van rioolbuizen in bijvoorbeeld een hele wijk zal daarom niet of nauwelijks meer voorkomen.