Hevige buien

Bij hevige regen kan niet al het water in de buis. Het schone regenwater loopt dan, gemengd met het afvalwater, via zogenaamde overstorten in een vijver of sloot. Dit kan leiden tot milieuvervuiling. Daarom heeft het de voorkeur om regenwater af te koppelen.

Naar lijst Overstorten

186 km gemengd riool

Van het Nederlandse riool is driekwart gemengd. Voor onze gemeente geldt dit ook. De lengte van onze gemengde riolering is 186 kilometer.

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen zoveel mogelijk schoon regenwater opvangen waar het gevallen is. We gebruiken het om grondwater aan te vullen en om oppervlaktewater te verversen. Er is sinds halverwege de jaren 90 steeds minder gemengde riolering aangelegd. Dit zetten we voort. Bij nieuwbouw leggen we een gescheiden stelsel aan. Bij vervanging van het gemengde rioleringssysteem leggen we een gescheiden stelsel aan wanneer dat doelmatig is.

Locaties gemengde riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

naar de plattegrond