Gescheiden

Bij gescheiden riolen gaat het afvalwater onder vrijverval of via een gemaal naar de waterzuivering. Het regenwater, ook wat niet helemaal schoon is, gaat via kolken (de putjes in de weg of stoeprand) het regenwaterriool in. Vervolgens gaat het regenwater rechtstreeks naar een sloot of vijver. Gemeente Hardenberg heeft 117 km gescheiden riolering.

Naar lijst hemelwater uitlaten

Infiltratieriolen

Wanneer water goed in de bodem kan zakken leggen we ook wel eens een infiltratieriool aan. Dat is een buis met gaatjes waardoor het regenwater meteen aan het grondwater wordt toegevoegd.

 

 

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen onze vijvers en sloten zoveel mogelijk schoonhouden. Bij een verbeterde gescheiden riolering vangen we het meest vervuilde regenwater op. Er wordt dan echter nog steeds 70% van het regenwater naar de RWZI gebracht. Dat is niet duurzaam. Daarom gaan we meer over tot aanleg van gescheiden stelsels waarbij het regenwater indien nodig nog wordt gezuiverd door een bodempassage of helofytenfilters.

Locaties gescheiden riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina

naar de plattegrond