Vrijvervalriolering

Het riool reinigen we met een hogedrukspuit. Daarna inspecteren wij met een camera de kwaliteit van het riool. Jaarlijks reinigen en inspecteren wij een deel van ons vrijvervalriolering. Eind 2017 hebben wij ons hele vrijvervalstelsel gereinigd en geïnspecteerd op basis van een cyclus van 7 jaar. Vanaf 2018 zullen wij het vrijvervalriool eens in de 10 jaar reinigen en inspecteren. Deze frequentie hebben we afgestemd met de partners in de samenwerking Noordelijke Vechtstromen. Op die manier wordt er per jaar ongeveer 30 km riool gereinigd en geïnspecteerd.

Lees meer

Op basis van inspecties bepalen we waar er herstelmaatregelen nodig zijn. Herstelmaatregelen kunnen bijvoorbeeld het vervangen van de buis of relinen zijn. Hierbij wordt een kunststof kous binnen in de buis aangebracht, waardoor deze weer sterker is.

Lees minder

Gemalen

Onze rioolgemalen reinigen en inspecteren we eens per jaar. Een hogedrukspuit maakt de pompkelder schoon. Tegelijkertijd controleren we of het gemaal naar behoren werkt en voeren we reparaties uit als dit noodzakelijk is.

Drukriolering

Drukriolering bestaat uit een systeem van minigemalen en persleidingen. Het wordt toegepast in het buitengebied. Op een minigemaal worden één of meerdere woningen aangesloten. We inspecteren en reinigen de minigemalen jaarlijks. Waar nodig voeren we reparatiewerkzaamheden uit.

Kolken reinigen

Een vrachtwagen zuigt met een zuiginstallatie de straatkolken (putten) leeg. Dit gebeurt gemiddeld een keer per jaar zodat we het regenwater kunnen afvoeren.