Leeftijd

De oudste riolering van het vrijvervalstelsel van de gemeente Hardenberg uit 1932 is nog steeds in gebruik. Ongeveer 6% van de vrijvervalriolering is ouder dan 50 jaar. In de jaren ’60, ’70 en ’80 is een groei geweest in de aanleg van riolering. Dit is gelijk aan de groei van de woonkernen. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Aantal kilometers

De meeste kilometers riolering bestaan uit drukriolering. De drukriolering is voornamelijk eind jaren 80 en in de periode 2005-2008 aangelegd. Uit milieuoogpunt heeft de gemeente gekozen om alle percelen in het buitengebied een aansluiting aan te bieden op de drukriolering. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Levensduur

De verschillende onderdelen van het rioleringssysteem kennen een technische levensduur en een afschrijvingsperiode. Tot dusver werd de riolering meestal vervangen op basis van leeftijd. Daar willen we verandering in brengen door functiegericht rioolbeheer. Dit is ook één van de speerpunten van de samenwerking Noordelijke Vechtstromen. De effecten daarvan gaan we de komende planperiode voor onze gehele riolering uitwerken.

Naar functiegericht rioolbeheer