De waterketen sluiten

De ambitie van de centrale overheid is: Nederland 100% circulair in 2050. Tussentijds doel is 50% circulair in 2030. Gemeente Hardenberg wil hier de komende beleidsperiode een bijdrage aan leveren door de waterketen zo circulair mogelijk te maken. Daarbij streven we ook naar het voorkomen en reduceren van de CO2-emissie door energiebesparing. Dit betekent dat in de totale cyclus, van ontwerp tot en met het terugnemen van producten, inclusief de daarbij behorende diensten, circulariteit wordt meegewogen. Klik op afbeelding voor een uitvergroting.

Toekomst

De bedoeling is de kringlopen van energie en materialen te sluiten. Afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen. Afval wordt weer grondstof en zou zelfs voedsel kunnen worden. Energiebesparing en het benutten van duurzame energiebronnen is nodig om van een lineaire naar een circulaire economie te komen.