Activiteiten duurzaamheid

Op deze wijze werken wij duurzaam:

  • rekening houden met klimaatverandering
  • duurzame materialen
  • regenwater infiltreren
  • regenwater afkoppelen
  • We willen het energieverbruik verlagen
  • We willen aandacht besteden aan innovatieve ontwikkelingen zoals riothermie, het terugwinnen van grondstoffen en energiebesparing
  • We willen onze inwoners en bedrijven meer bewust maken van de processen die spelen rondom riolering en water
  • In de samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen ontwikkelen wij een programma voor waterbewustzijn en educatie
  • Door de Omgevingswet verandert inspraak op plannen en vergunningen achteraf in ‘meespraak vooraf’. Door de actieve aanpak en burgerparticipatie wordt het draagvlak vergroot
  • Daarnaast hebben we te maken met nieuwe stoffen in de riolering en in oppervlaktewater zoals medicijnresten en microplastics: deze vragen om nieuwe kennis