Maatschappelijke samenwerking

Het is een maatschappelijk belang dat ook in stedelijk gebied het watersysteem en de riolering op orde is. We willen dat inwoners het water beleven, ervan genieten en dat we droge voeten houden. Hiervoor willen we samenwerken, want niet één partij heeft de sleutel in handen.

Lees meer

Dit doen we met waterschappen, woningbouwcorporaties, belangengroepen, private partijen en inwoners. Waar mogelijk koppelen we wateropgaven aan plannen en projecten van andere partijen. Samenwerken is een voorwaarde om ambities te realiseren. Deze informatie gebruiken we om Hardenberg klimaatbestendig te maken.

Lees minder

Kwaliteit verhogen

Ook het voorkomen van wateroverlast en het zorgen voor schoon oppervlaktewater, in combinatie met groen, verhogen de kwaliteit van de leefomgeving. We nemen maatregelen in het kader van de Klimaatactieve Stad. Op die manier bereiden we de woonkernen voor op de effecten van klimaatverandering.