Nieuwe uitdagingen

De waterketenpartners gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Ommen en Hardenberg, waterschap Vechtstromen en WMD Drinkwater werken aan het verbeteren van kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid, het versterken van duurzaamheid en kostenbesparing.

Lees meer

 

De omgeving waarin wij het rioolbeheer uitvoeren wordt steeds complexer en stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Een belangrijke ontwikkeling is klimaatverandering. Hier is veel kennis, inventiviteit en een zekere schaalgrootte voor nodig. We hebben elkaar en andere partijen nodig om de ontwikkelingen en opgaven in de waterketen op te pakken.

Lees minder

Veel voordelen

Wat de samenwerking ons heeft opgeleverd, is onder meer een gezamenlijk grondwaterbeleid, een incidentenplan, een uniform grootboek (zodat we resultaten en werkwijzen steeds beter met elkaar kunnen vergelijken), functiegericht rioolbeheer en een standaard programma van eisen voor nieuwbouw en renovatie van gemalen.

Bestuursakkoord 2017-2020

Op 26 januari 2017 tekenden we het regionaal Bestuursakkoord 2017-2020 met het daarbij behorende Waterketenplan en het uitvoeringsprogramma. Dat betekent dat we doorgaan in de Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen met omliggende gemeenten, het waterschap en het drinkwaterbedrijf. We leggen onze afgesproken gelijkgestemde werkwijzen vast (op basis van de goede ervaringen), en verbinden ons met de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020.

Lees hier het Bestuursakkoord 2017-2020

Lees hier het Uitvoeringsprogramma 2017-2020

Waterketenplan

Onderdeel van het regionaal Bestuursakkoord 2017-2020 is het Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen. In het Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen hebben de samenwerkingspartners hun gezamenlijke visie op de waterketen vastgelegd.

Lees meer

De waterketen draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van schade aan het milieu en het creëren van ruimtelijke meerwaarde. We willen naar een duurzame waterketen en beschouwen het afvalwater niet als afval, maar zetten afvalwater om in grondstoffen, schoon water en energie. De kosten voor inwoners voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater zullen op langere termijn minder stijgen.

Klik hier voor het waterketenplan.

Lees minder

Gezamenlijke projecten

Het gezamenlijke uitvoeringsprogramma bevat de gezamenlijke projecten waaronder het opstellen van dit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De projecten dragen bij aan de realisatie van de doelen van dit GRP. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.