Laat water daar waar het valt

Bij nieuwbouw- en inbreidingslocaties bepalen we hoe we omgaan met het afval- en regenwater. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk aspect. Het streven is altijd het scheiden van afval- en regenwater.

Lees meer

Als het mogelijk is infiltreren we regenwater zoveel mogelijk in de bodem. Bij bestaande gemengde riolering koppelen we het regenwater van de gemengde riolering af, wanneer dat doelmatig is. Het schone regenwater gaat dan niet naar de RWZI, maar blijft zoveel mogelijk daar waar het valt. Bijvoorbeeld in infiltratieriolen of -kratten, wadi’s of vijvers en waterpartijen. Voor de verwerking van het regenwater houden we deze volgorde aan:

  1. Vasthouden (als de bodem het aankan, zakt het water hierin weg)
  2. Bergen (in regenwaterstelsel)
  3. Afvoeren (naar oppervlaktewater zoals vijvers, sloten en kanalen)

Lees minder