Baggeren

In vijvers en watergangen ontstaat in de loop van de tijd bagger. Deze bagger wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het blad dat in de herfst in het water valt. In samenwerking met de waterschappen wordt bagger verwijderd wanneer dit noodzakelijk is.

Herstelwerkzaamheden

Het beheer van ons watersysteem (baggeren, onderhoud aan duikers en beschoeiing) vindt momenteel plaats op basis van urgentie en klachten. In deze planperiode gaan we dit op planmatige wijze uitvoeren.